Skip to main content

Welcome Little OneTAHNIAH ATAS KELAHIRAN ANAK TERCINTA!

SELAMAT DATANG KE GENTLE CIRCLE OF CARE
Ini merupakan satu komuniti ibu bapa, keluarga dan penjaga percaya bahawa penjagaan yang paling ‘gentle’ adalah keperluan si manja untuk perkembangan yang baik.


 Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Required field, only accepts 0-9, min. length 10, and max 11.
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year
Required field min. length 3, must not contain special characters and max 50 characters.
Month
Year

Notis Privasi Dan Persetujuan.
Dengan persetujuan anda, Johnson & Johnson Sdn. Bhd. (“Syarikat”) akan mengumpul, mengguna dan memproses maklumat peribadi anda dan bayi anda (“Maklumat Peribadi”) untuk Syarikat dan/atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga: [i] memperkenalkan promosi dan program berkenaan produk Johnson & Johnson; [ii] menghubungi anda untuk memahami pengalaman anda mengguna produk Johnson & Johnson bagi tujuan penyelidikan dan analisis pemasaran; [iii] membina sistem perkhidmatan pelanggan dan system pengurusan hubungan pelanggan; [iv] menghantar tawaran eksklusif kepada anda; dan [v] menjalankan aktiviti pemasaran dan/atau promosi lain mengenai produk Johnson & Johnson. Anda mungkin dihubungi melalui e-mel, talian, panggilan telefon dan / atau mesej teks.

Syarikat mungkin memindah dan menyimpan maklumat peribadi anda ke luar negara, dan negara tersebut mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada negara anda. Kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda.

Dengan mengklik “Hantar”, anda memberi kebenaran untuk mengumpul, mengguna dan memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan di atas. Anda telah mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Polisi Peribadi dan Terma & Syarat dinyatakan dalam laman web ini. Kami akan memproses maklumat peribadi anda seperti yang ditetapkan dalam Polisi Peribadi Syarikat ini. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.


Back to Top